STEM център
28.03.2022
Дни, след като в I ОУ "Христо Ботев" бе открит новият STEM център по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“, ръководството на учебното заведение поднесе специална награда на участниците в кръжочните дейности, свързани с функциониране
25.03.2022
Статия за откриване на STEM центъра
11.03.2022
Основната концепция на клуба е:
10.03.2022
През месец октомври 2021 година в Първо ОУ „Христо Ботев“ – гр. Търговище започна да функционира Група за дейности по интереси "Забавна Физика".
18.02.2022
На 18.02.22 г., в I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище, се проведе поредна открита практика.
11.02.2022
На 11. февруари 2022 г., в I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище, започнаха откритите практики, свързани с дейности по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.
20.12.2021
През учебната 2020/2021 г. I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище спечели проект „СТЕАМ център“ „3D дигитална творческа лаборатория“ към Национална програма „Изграждане на училищна СТЕМ среда“.
16.04.2021
3D дигитална творческа лаборатория