Иновации в образованието

Иновации в образованието

Иновативна педагогическа практика, представена на Трета регионална педагогическа конференция на тема: „Възпитание в позитивни поведенчески модели“. Неин организатор е РУО - Търговище.
Сваляне на документа