Първо основно училище "Христо Ботев" - Търговище

Съобщения

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

            Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

            Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

            Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удоставерителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП),  стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

Уважаеми родители,

Поради служебен ангажимент на класните ръководители на 1 клас родителската среща ще се прведе на 07.09.2021 г. от 18:00 ч.,, а не на 02.09.2021 г..

Списъци на разпределените ученици в 1клас по паралелки за учебната 2021/2022 година можете да намерите на страницата Прием в секция Обучение.

ВАЖНО: Учениците фигурират с входящите си номера, получени при записването на 01.06.21 - 04.06.21год.

Родителска среща ще се проведе на 07.09.2021г. от 18:00 в училището по паралелки.

         Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

         Във връзка със записването на децата Ви в 1 клас и съгласно заповед на Кмета на община Търговище, срокът за записване на класираните деца е 01.06.-04.06.2021г.

         Документите ще се подават в стая 113 от 08:00ч. до 17:00ч.. При записване е необходимо да носите следните документи:

  • Удостоверение за раждане на детето (оригинал за сверяване);
  • Удостоверение за задължително предучилищно образование (оригинал);
  • Лична карта;
  • Документ за настоящ адрес;
  • Документи, удостоверяващи предимства на детето по допълнителните критерии по чл.21.

         За Ваше улеснение Ви представяме и образец на ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС, което ще попълните на място в упоменатите срокове в стая 113. 

Уважаеми родители и ученици,

Предстои закупуване на голям брой книги- художествена литература, научнопопулярна и други за училището. Молим за Вашето конкретно мнение какви книги да закупим. Може да посочвате заглавия, автори, направления.

Линк към анкетата: https://forms.gle/gRnc4kPbZrP7KkMj8 

Уважаеми колеги, ученици и родители,

От понеделник 12.04.2021г. се възстановяват присъствените учебни занятия за ученици от начален етап 1-4 клас и за учениците от 7 клас.

Начало на учебните часове - 08:00 ч..

Бъдете здрави,

Д. Алексиев

Националният кръг на националната олимпиада "Знам и мога" ще се проведе на 10.04.2021 г. в сградата на I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище - Начало: 9:00 ч.

Резултати на класираните ученици за Областен кръг на олимпиадата по Математика и резултати на явилите се ученици на Общински кръг на олимпиадата по Математика - ТУК

 

Уважаеми, колеги, ученици и родители,

Периодично ще Ви предоставяме информация с мерки за предотвратяване на коронавируса COVID 19.

Можете да ги намерите Родители/Материали за родители.

Бъдете здрави!


Последни новини

Прочети
21.01.2022
 На 21 януари 2022 г. учениците от ГЦОУД - VII клас отбелязаха Международния ден на прегръдката.
Прочети
15.01.2022
Новата календарна година започна с нови награди от творчески изяви за ботевските възпитаници.
Прочети
11.01.2022
На 11. януари светът празнува вълшебната дума „благодаря“.
Прочети
06.01.2022
Ботевци отбелязаха рождението на своя патрон с вълнуващо радиопредаване, чиито инициатори бяха г-жа Елена Събева, педагогически съветник в учебното заведение, и представители на Училищния ученически съвет.
Прочети
24.12.2021
На 23. декември учениците от VI г клас с кл. ръководител г-жа С. Иванова представиха импровизирана церемония по връчване на емблематичната награда „Оскар“.
Прочети
23.12.2021
В навечерието на най-семейния и уютен празник – Рождество Христово – кръжок „Опознай Земята“ с ръководител г-жа Ц. Куюмджиева, ст. учител по география и икономика, представи литературно-музикален поздрав, който бе отправен към Училищното ръководство

Събития

21 Октомври 2019

Споделяне на образователни практики

На 14 октомври 2019 г. преподаватели и ученици от I ОУ „Христо Ботев“ посетиха град Разград, където гостуваха в ОУ „И. С. Тургенев“.

Ботевци – част от кампанията „Бъди вoйниĸ“

На 23 оĸтoмвpи 2019 г. Tъpгoвищe беше дoмaĸин нa нaциoнaлнaтa ĸoмyниĸaциoннo-инфopмaциoннa ĸaмпaния „Бъди вoйниĸ“.
24 Октомври 2019
19 Февруари 2021

"Подай ръка"

Второкласници творят и помагат

28 Юни 2021

МАЙСТОРСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕД ПО ПОВОД ДЕНЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

29 юни - Национален ден безопасността на движението по пътищата

Весело лято - Детски лагер на НП на МОН "Отново заедно

Първо основно училище "Христо Ботев" - град Търговище взе участие в Национална програма на МОН "Отново заедно"
20 Август 2021
24 Декември 2021

Поздравление за Коледа и Нова година

Поздравление за Коледа и Нова година


Ръководство

Димитър Алексиев

Димитър Алексиев

Директор

Наталия Жечева

Наталия Жечева

Зам.-директор по адм. дейност

Румен Куюмджиев

Румен Куюмджиев

Зам.-директор по учебната дейност


Последни галерии

Отдих в домашния двор на село Кралево

Деца на Земята