Първо основно училище "Христо Ботев" - Търговище

Съобщения

Уважаеми родители, 
 
На 22. 08. 2023 г. Училищното настоятелство и училищното ръководство проведоха работна среща с  директора на ОП „Детско и ученическо хранене“ - г-н Гюрсел Хасанов.
На срещата се обсъдиха актуални въпроси, поставяни през изтелклата учебна година:
1) нова вентилационна система на училищния столю
2) състояние на тоалетна и умивалници;
3) интериор на стола;
4) качество на храната.
По така поставените теми, господин Хасанов представи подробна информация.
1) В момента се подменят тоалетните клекала и мивки с нови.
2) Ръководството на училището и ръководството на ОП „Детско и ученическо хранене“ се обединиха около идеята, стените в стола да бъдат аранжирани с ученически рисунки, изпълнени по различни проекти на училището.
3) Господин Хасанов сподели, че е запознат детайлно с проблемите по обслужването на учениците в стола. В тази връзка от началото на учебната година ще се назначи нов домакин.
4) По най – наболелия въпрос за вентилацията на помещенията, г-н Хасанов уведоми настоятелите, че през месец септември ще внесе докладна в община Търговище за включване в капиталовата програма за 2024 г. средства за нова вентилационна система.
В заключение, заинтересованите страни се обединиха около идеята за регулярни срещи, на които да се информират за решенията на поставените въпроси.
 

Уважаеми родители на първокласници,

Първата родителска среща ще се проведе на 07.09.2023 г. от 17:30 ч. по класните стаи.

Уважаеми родители,

Можете да получите заявените от Вас униформи на 01.09.2023 г. /петък/ и 02.09.2023 г. /събота/ в I ОУ "Христо Ботев" по график, както следва:

I клас - от 9:00 ч. до 10:00 ч.

II клас - от 10:00 ч. до 11:00 ч.

III клас - от 11:00 ч. до 12:00 ч.

IV клас - от 12:00 ч. до 13:00 ч.

V клас - от 13:00 ч. до 14:00 ч.

VI клас - от 14:00 ч. до 15:00 ч.

от 15:00 ч. до 18:00 ч. всички, който не са успели по график.

 

Обявените свободни места прием след VII клас може да намерите ТУК.

1. Първата редовна поправителна сесия за учениците, получили годишна оценка слаб (2), ще се проведе при следния график:

  • Учебен предмет: МАТЕМАТИКА / за учениците от 5 и 6 клас / на 28.06.2023 г. от 08:30ч. в стая № 204
  • Учебен предмет: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК / за учениците от 5 клас / на 29.06.2023 г. от 09:00ч. в стая № 312

2. Крайният срок за оповестяване на резултатите от поправителните изпити е 03.07.2023 г., като същите ще бъдат изнесени на общодостъпно място в училището - фоайето на първия етаж, както и на интернет страницата на училището. 

23.06.2023 г.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Списък на учениците от I клас по паралелки в Първо основно училище „Христо Ботев“ град Търговище за учебната 2023/2024 година, може да намерите на страницата "Прием" в секция "Обучение".

        Уважаеми родители, 

        Уведомяваме Ви, че във връзка с дейностите по приключване на учебната 2022/2023 година, служебните бележки за представяне в Агенция за социално подпомагане, свързани с получаване на еднократни помощи за ученици от I до IV клас, ще се издават от 04.07.2023 г. 

 

Списък на приетите в първи клас ученици в Първо основно училище „Христо Ботев“ град Търговище за учебната 2023/2024 година - Второ класиране, може да намерите на страницата "Прием" в секция "Обучение".

Първо ОУ „Христо Ботев“ обявява 4 незаети места за първокласници, след приключено първо класиране. Срокът за подаване на заявление за участие във второ класиране е от 08.06.2023г. до 12.06.2023г. в зала 108 от 08.00 до 17.00 часа.

                                                                       От ръководството

Списък на приетите в първи клас ученици в Първо основно училище „Христо Ботев“ град Търговище за учебната 2023/2024 година може да намерите на страницата "Прием" в секция "Обучение".


Последни новини

Прочети
22.09.2023
Със силен заряд започна учебната 2023/2024 година за I ОУ "Христо Ботев".
Прочети
19.09.2023
За поредна година отбелязваме Европейската седмица на мобилността.
Прочети
12.09.2023
На 20.09.2023 г. ще се проведе първата вътрешноинституционална квалификация за учебната 2023-2024 година.
Прочети
28.08.2023
В периода 23. - 28.08.23 г. курортен комплекс „Албена“ беше домакин на Десетия международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“, чийто традицион
Прочети
08.07.2023
 В периода 06. - 08.07.2023 г. педагогическият екип на I ОУ „Христо Ботев“ проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Burnout - същност и оценка на професионалното прегаряне и възможности за превенция“.
Прочети
22.06.2023
Програма за вътрешноинституционална квалификация на тема „Burnout - същност и оценка на професионалното прегаряне и възможности за превенция“

Ръководство

Ваня  Кънчева-Ганчева

Ваня Кънчева-Ганчева

Зам.-директор по учебната дейност

Димитър Алексиев

Димитър Алексиев

Директор

Наталия Жечева

Наталия Жечева

Зам.-директор по административната дейност

Румен Куюмджиев

Румен Куюмджиев

Зам.-директор по учебната дейност


Последни галерии

Отдих в домашния двор на село Кралево

Деца на Земята