Първо основно училище "Христо Ботев" - Търговище

Съобщения

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, 

Заявления за участие в класиране за прием в първи клас за учебната 2022/2023г. може да подавате на място в I ОУ "Христо Ботев" или на електронна поща priem@1ou-tg.com

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Заповядайте в I ОУ „ Христо Ботев“

 за Дните на отворени врати,

които ще се проведат на 29 и 30. 04. 2022 г.

Можете да посетите учебното заведение

от 8.00 до 17.00 часа на 29.04. / петък/,

а на 30.04. /събота/ - от 9.00 до 12.00 часа.

 

Записването на първокласниците започва

от 09.05 и ще продължи до 20.05 2022 г. от 8.00 до 17.00 часа

/без събота и неделя/.

Очакваме Ви!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

            Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

            Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

            Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удоставерителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП),  стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

Уважаеми родители,

Поради служебен ангажимент на класните ръководители на 1 клас родителската среща ще се прведе на 07.09.2021 г. от 18:00 ч.,, а не на 02.09.2021 г..

Списъци на разпределените ученици в 1клас по паралелки за учебната 2021/2022 година можете да намерите на страницата Прием в секция Обучение.

ВАЖНО: Учениците фигурират с входящите си номера, получени при записването на 01.06.21 - 04.06.21год.

Родителска среща ще се проведе на 07.09.2021г. от 18:00 в училището по паралелки.

         Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

         Във връзка със записването на децата Ви в 1 клас и съгласно заповед на Кмета на община Търговище, срокът за записване на класираните деца е 01.06.-04.06.2021г.

         Документите ще се подават в стая 113 от 08:00ч. до 17:00ч.. При записване е необходимо да носите следните документи:

  • Удостоверение за раждане на детето (оригинал за сверяване);
  • Удостоверение за задължително предучилищно образование (оригинал);
  • Лична карта;
  • Документ за настоящ адрес;
  • Документи, удостоверяващи предимства на детето по допълнителните критерии по чл.21.

         За Ваше улеснение Ви представяме и образец на ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС, което ще попълните на място в упоменатите срокове в стая 113. 

Уважаеми родители и ученици,

Предстои закупуване на голям брой книги- художествена литература, научнопопулярна и други за училището. Молим за Вашето конкретно мнение какви книги да закупим. Може да посочвате заглавия, автори, направления.

Линк към анкетата: https://forms.gle/gRnc4kPbZrP7KkMj8 

Уважаеми колеги, ученици и родители,

От понеделник 12.04.2021г. се възстановяват присъствените учебни занятия за ученици от начален етап 1-4 клас и за учениците от 7 клас.

Начало на учебните часове - 08:00 ч..

Бъдете здрави,

Д. Алексиев

Националният кръг на националната олимпиада "Знам и мога" ще се проведе на 10.04.2021 г. в сградата на I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище - Начало: 9:00 ч.

Резултати на класираните ученици за Областен кръг на олимпиадата по Математика и резултати на явилите се ученици на Общински кръг на олимпиадата по Математика - ТУК

 

Уважаеми, колеги, ученици и родители,

Периодично ще Ви предоставяме информация с мерки за предотвратяване на коронавируса COVID 19.

Можете да ги намерите Родители/Материали за родители.

Бъдете здрави!


Последни новини

Прочети
23.05.2022
Представяме Ви ценовата оферта на фирма "ТРЕА-44" EООД за изработване на ученически униформи през учебната 2022/2023 година.    
Прочети
21.05.2022
По случай 24. май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН традиционно кани българските учители и ученици да се пр
Прочети
21.05.2022
Има ученици с незабравимо присъствие в историята на I ОУ „Христо Ботев“, ученици, оставящи ярка следа с обичта към необятното литературно творчество.
Прочети
12.05.2022
На 11. май 2022 г. завърши Общинското първенство по баскетбол за момичета V - VII клас, традиционно организирано от ЦПЛР - ОДК гр. Търговище.
Прочети
09.05.2022
Ученици от начален и прогимназиален етап на I ОУ „Христо Ботев“ се включиха в десетото издание на общинския конкурс „Еко-фантазии“ 2022, организиран от Младежки дом – Търговище.
Прочети
03.05.2022
Художествена инициатива на издателство "Клет" - “ Моята мечта”.

Ръководство

Димитър Алексиев

Димитър Алексиев

Директор

Наталия Жечева

Наталия Жечева

Зам.-директор по адм. дейност

Румен Куюмджиев

Румен Куюмджиев

Зам.-директор по учебната дейност


Последни галерии

Отдих в домашния двор на село Кралево

Деца на Земята