Ученически съвет

Ученически съвет

31.05.2024
  На 31. май учениците от I ОУ „Христо Ботев“ отбелязаха Световния ден за борба с тютюнопушенето.
09.05.2024
 9. май, Денят на Европа, беше специален за ученическата общност в  I ОУ „Христо Ботев“.
30.04.2024
 На 30. април 2024 г. бяха отчетени събраните средства от благотворителната кампания „Заедно за Анни“.
28.02.2024
     На 28. февруари 2024 г., в I ОУ "Христо Ботев" беше отбелязан Денят на розовата фланелка.
14.02.2024
С тематично радиопредаване бе отбелязан 14. февруари в учебното заведение.
29.01.2024
На 29. януари град Търговище чества 146 години от освобождението от османско владичество.
11.01.2024
   11. януари е Световен ден на една от най-красивите и вдъхновяващи думи, които съществуват в езика - "БЛАГОДАРЯ".
20.12.2023
На 20.12.2023 г. представители на Ученическия съвет и ДВГ "Балони" с художествен ръководител г-жа Ст. Груйкина, ст. учител в начален етап, посетиха Дневен център за хора с увреждания „ДАР” гр. Търговище.
16.11.2023
По повод 16. ноември – Международен ден на толерантността – в I ОУ „Христо Ботев“ бяха осъществени дейности, инициирани от Ученическия съвет и г-жа Ел. Събева, педагогически съветник.
30.10.2023
Българските ученици и учители са в есенна ваканция. Преди нея обаче ботевци анонсираха с тематично радиопредаване наближаващия 1. ноември – Деня на народните будители.

        Ученическият съвет на ОУ „Христо Ботев“ град Търговище

        Училищният ученически съвет (УУС) е създаден през 2000/2001 учебна година.

        Той осъществява връзката между ученици, учители и родители. Чрез него учениците дават гласност на проблемите си, стимулират своите връстници да се ангажират с различни дейности и по този начин да участват в училищния и обществения живот.

        Работата на Ученическия съвет се подпомага от педагогическия съветник в учебното заведение.

       Ученическият съвет има също и представителни функции – представя ученическата общност на I ОУ „Христо Ботев“ пред други институции. Организира вътрешноучилищни изяви, конкурси и състезания.

       През всяка нова учебна година се прави избор на председател и заместник-председатели на УУС. Изготвя се календар на дейностите за учебната година.

       Представителите на Ученическия съвет подготвят радиопредавания, посветени на важни дати като:

 • Ден на народните будители;
 • Международен ден на толерантността;
 • Световен ден на прегръдката;
 • Световен ден  на думата „благодаря“;
 • Световен ден на усмивката;
 • Освобождението на Търговище;
 • Ден на розовата фланелка;
 • Ден на Европа;
 • Ден на българската просвета и славянската писменост;
 • Участие в различни благотворителни инициативи.

       Членовете на Ученическия съвет инициираха конкурс „Клас на годината“. Изготвени са критерии, по които се осъществява изборът. Те включват:

 • успеваемост на класа;
 • постижения в олимпиади, конкурси, състезания, спорт;
 • участие в извънкласни дейности;
 • включване в творчески изяви и проекти;
 • дисциплина;
 • опазване на училищното имущество;
 • неизвинени отсъствия;
 • наложени санкции от директора и ПС.

       Участието в Ученическия съвет дава възможност на всеки ученик да показва и развива своите способности, да се чувства по-уверен и ангажиран с училищния живот.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ
Сваляне на документа


ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА
Сваляне на документа