Ученически съвет

Ученически съвет

16.11.2022
   По повод 16. ноември - Международния ден на толерантността - в ботевския ефир прозвуча тематично радиопредаване.
02.11.2022
  След есенната ваканция, в рамките на която отбелязахме 1. ноември - Деня на народните будители, на 2. ноември бе представено тематично радиопредаване.
01.06.2022
По повод 2. юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България - в ефира на I ОУ "Христо Ботев" прозвуча тематично радиопредаване, свързано с предстоящия патронен празник на учебното заведение.
21.04.2022
На Велики четвъртък (21.04.22 г.), най-важния ден от Страстната седмица, ученици от I ОУ „Христо Ботев“, под ръководството на г-жа Елена Събева (педагогически съветник), посетиха Дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр. Търговище.
14.04.2022
За поредна година ученическата общност в I ОУ „Христо Ботев“ отбеляза Международния ден на детската книга, който от 1967 г. се празнува на 2. април – рождения ден на писателя Ханс Кристиан Андерсен.
24.03.2022
Ученическата общност в I ОУ „Христо Ботев“ се включи в благотворителната инициатива „Деца помагат на деца“ – хуманитарна помощ за Украйна.
09.03.2022
  Това беше надсловът на вчерашното радиопредаване, посветено на Международния ден на жената Осми март.
25.02.2022
По повод Деня на розовата фланелка – 23.02.22 г. – ученическата общност в I ОУ „Христо Ботев“ обяви Седмица на розовата фланелка.
14.02.2022
   Учениците от I ОУ „Христо Ботев“, представители на ГЦОУД - VII клас, отбелязаха празника на приятелството и любовта.
29.01.2022
На 29. януари 2022 г. град Търговище чества 144 години от Освобождението от османско иго. Историята на събитията неизменно напомня за паметта, героизма и жертвоготовността, съпътствали възвръщането на свободата в нашия град през 1878 г.

        Ученическият съвет на ОУ „Христо Ботев“ град Търговище

        Училищният ученически съвет (УУС) е създаден през 2000/2001 учебна година.

        Той осъществява връзката между ученици, учители и родители. Чрез него учениците дават гласност на проблемите си, стимулират своите връстници да се ангажират с различни дейности и по този начин да участват в училищния и обществения живот.

        Работата на Ученическия съвет се подпомага от педагогическия съветник в учебното заведение.

       Ученическият съвет има също и представителни функции – представя ученическата общност на I ОУ „Христо Ботев“ пред други институции. Организира вътрешноучилищни изяви, конкурси и състезания.

       През всяка нова учебна година се прави избор на председател и заместник-председатели на УУС. Изготвя се календар на дейностите за учебната година.

       Представителите на Ученическия съвет подготвят радиопредавания, посветени на важни дати като:

 • Ден на народните будители;
 • Международен ден на толерантността;
 • Световен ден на прегръдката;
 • Световен ден  на думата „благодаря“;
 • Световен ден на усмивката;
 • Освобождението на Търговище;
 • Ден на розовата фланелка;
 • Ден на Европа;
 • Ден на българската просвета и славянската писменост;
 • Участие в различни благотворителни инициативи.

       Членовете на Ученическия съвет инициираха конкурс „Клас на годината“. Изготвени са критерии, по които се осъществява изборът. Те включват:

 • успеваемост на класа;
 • постижения в олимпиади, конкурси, състезания, спорт;
 • участие в извънкласни дейности;
 • включване в творчески изяви и проекти;
 • дисциплина;
 • опазване на училищното имущество;
 • неизвинени отсъствия;
 • наложени санкции от директора и ПС.

       Участието в Ученическия съвет дава възможност на всеки ученик да показва и развива своите способности, да се чувства по-уверен и ангажиран с училищния живот.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ
Сваляне на документа


ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА
Сваляне на документа