Училищно настоятелство

Училищно настоятелство

19.05.2023
Училищното настоятелство на I ОУ "Христо Ботев" - Търговище подкрепя идеята на Училищния ученическия съвет и педагогическата колегия "Да запазим едно дете в училище".

Сдружение Училищното настоятелство (УН) при І ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище е основано през 2004 г.

В първия състав на Съвета на настоятелите са били избрани известни в града и авторитетни личности с различна професионална квалификация и опит: Нина Николова – журналист, Десислава Сапунджиева – съдия, Галина Градинарова – директор на Дирекция „Главна инспекция по труда“, Севим Али – председател на Общинския съвет, Мирослава Папазова – предприемач, Ивелин Здравков – мениджър.

Настоятелите разглеждаха и вземаха решения по  важни за училището проблеми, като осигуряване на дневна физическа охрана, подобряване качеството на безплатните закуски за учениците, извършване на текущи ремонти.

През годините училищното настоятелство подпомага и организацията на различни събития в училищния живот: спортни състезания, празници, коледни концерти, благотворителен концерт „Това съм аз и мястото, където живея“ за оформяне на интериора, събиране на средства за лечение на болен ученик.

Настоятелите подкрепиха и съдействаха за участие на І ОУ „Христо Ботев“ в Национална програма „Училището – територия на учениците“, модул „Ритуализация на училищния живот“, благодарение на което беше оформен кът на патрона на училището Христо Ботев. Голямо значение имаше и подкрепа за  участие на І ОУ „Христо Ботев“ в конкурс „Училището: примери за управление на качеството в образованието“ на Институт „Отворено общество“ с проект „Учители, родители, ученици – партньори за качествено образование“.

            През октомври 2012 г. се състоя отчетно-изборно събрание. Нов Съвет на настоятелите оглави г-жа Стефанка Григорова – бивш дългогодишен успешен директор на СПТУ по машиностроене към Министерството на отбраната, член на Общинската комисия  за борба за противообществени прояви към Детска педагогическа стая. В състава на Съвета бяха избрани  видни и влиятелни търговищенци: Гергана Георгиева – директор на Дирекция „Социално подпомагане“, Зюмра Байрям – предприемач, Панайот Димитров – в настоящо време заместник областен управител, Бисер Христов – протойерей, Добрин Добрев – тогава директор на ОМ „Социални и охранителни дейности“.

Представителите на родителите, чрез Училищното настоятелство, и училищното ръководство винаги са обединени около основната мисия на училището и целите за нейното постигане. Сдружението подпомага поддържането и модернизирането на материално-техническата база. През годините с помощта на родители-спонсори д-р Т. Кърджалиев и Зюмра Байрям (“ПАНАЦЕЯ“), Ямен Исмаилов (ЛЕСКО ЕООД), Даниел Григоров („Златната рибка“), Боян Смиленов (ЕТ „Алис“), Симона Тонкова, Мелиха Исмаил („Арготрон – Н“), Тодор Янакиев („Селект Янакиев“), Джейхан Тахиров и др. бяха закупени учебно-технически средства за провеждане на образователно-възпитателния процес и са направени подобрения на архитектурната среда. Родителската общност активно участва и в изработката на обновения вътрешен дизайн на училището, в обсъждането и въвеждането на елементи от училищната униформа и др.

Настоятелството инициира и оказва съдействие при реализирането на разнообразни училищни дейности: честване на юбилея „170 години на светско образование и първо светско училище“, благородната акция за събиране на средства за реставрацията на храм „Успение Богородично“, училищни празници и тържества.

Сдружение Училищното настоятелство (УН) при І ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище откри дарителска сметка за подпомагане на училището:

 Банка: УниКредит Булбанк

IBAN: BG49UNCR7000152095894

 

УСТАВ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО при Първо основно училище „Христо Ботев” гр. Търговище
Сваляне на документаСъветът на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство към І ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 29 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на Настоятелството на 27.10.2022 г. в 17:30 часа, в актовата зала на училището Прочети повече

Съветът на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство към І ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 29 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на Настоятелството на 19.10.2022 г. в 17:30 часа, в актовата зала на училището. Прочети повече