Училищно настоятелство

Училищно настоятелство

19.05.2023
Училищното настоятелство на I ОУ "Христо Ботев" - Търговище подкрепя идеята на Училищния ученическия съвет и педагогическата колегия "Да запазим едно дете в училище".

Сдружение Училищното настоятелство (УН) при І ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище е основано през 2004 г.

В първия състав на Съвета на настоятелите са били избрани известни в града и авторитетни личности с различна професионална квалификация и опит: Нина Николова – журналист, Десислава Сапунджиева – съдия, Галина Градинарова – директор на Дирекция „Главна инспекция по труда“, Севим Али – председател на Общинския съвет, Мирослава Папазова – предприемач, Ивелин Здравков – мениджър.

Настоятелите разглеждаха и вземаха решения по  важни за училището проблеми, като осигуряване на дневна физическа охрана, подобряване качеството на безплатните закуски за учениците, извършване на текущи ремонти.

През годините училищното настоятелство подпомага и организацията на различни събития в училищния живот: спортни състезания, празници, коледни концерти, благотворителен концерт „Това съм аз и мястото, където живея“ за оформяне на интериора, събиране на средства за лечение на болен ученик.

Настоятелите подкрепиха и съдействаха за участие на І ОУ „Христо Ботев“ в Национална програма „Училището – територия на учениците“, модул „Ритуализация на училищния живот“, благодарение на което беше оформен кът на патрона на училището Христо Ботев. Голямо значение имаше и подкрепа за  участие на І ОУ „Христо Ботев“ в конкурс „Училището: примери за управление на качеството в образованието“ на Институт „Отворено общество“ с проект „Учители, родители, ученици – партньори за качествено образование“.

            През октомври 2012 г. се състоя отчетно-изборно събрание. Нов Съвет на настоятелите оглави г-жа Стефанка Григорова – бивш дългогодишен успешен директор на СПТУ по машиностроене към Министерството на отбраната, член на Общинската комисия  за борба за противообществени прояви към Детска педагогическа стая. В състава на Съвета бяха избрани  видни и влиятелни търговищенци: Гергана Георгиева – директор на Дирекция „Социално подпомагане“, Зюмра Байрям – предприемач, Панайот Димитров – в настоящо време заместник областен управител, Бисер Христов – протойерей, Добрин Добрев – тогава директор на ОМ „Социални и охранителни дейности“.

Представителите на родителите, чрез Училищното настоятелство, и училищното ръководство винаги са обединени около основната мисия на училището и целите за нейното постигане. Сдружението подпомага поддържането и модернизирането на материално-техническата база. През годините с помощта на родители-спонсори д-р Т. Кърджалиев и Зюмра Байрям (“ПАНАЦЕЯ“), Ямен Исмаилов (ЛЕСКО ЕООД), Даниел Григоров („Златната рибка“), Боян Смиленов (ЕТ „Алис“), Симона Тонкова, Мелиха Исмаил („Арготрон – Н“), Тодор Янакиев („Селект Янакиев“), Джейхан Тахиров и др. бяха закупени учебно-технически средства за провеждане на образователно-възпитателния процес и са направени подобрения на архитектурната среда. Родителската общност активно участва и в изработката на обновения вътрешен дизайн на училището, в обсъждането и въвеждането на елементи от училищната униформа и др.

Настоятелството инициира и оказва съдействие при реализирането на разнообразни училищни дейности: честване на юбилея „170 години на светско образование и първо светско училище“, благородната акция за събиране на средства за реставрацията на храм „Успение Богородично“, училищни празници и тържества.

Сдружение Училищното настоятелство (УН) при І ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище откри дарителска сметка за подпомагане на училището:

 Банка: УниКредит Булбанк

IBAN: BG49UNCR7000152095894

 

УСТАВ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО при Първо основно училище „Христо Ботев” гр. Търговище 2023 г.
Сваляне на документа


УСТАВ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО при Първо основно училище „Христо Ботев” гр. Търговище 2016 г.
Сваляне на документа


УСТАВ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО при Първо основно училище „Христо Ботев” гр. Търговище 2004 г.
Сваляне на документаСъветът на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство към І ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 29 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на Настоятелството на 07.05.2024 г. в 17:00 часа, в актовата зала на училището Прочети повече

Съветът на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство към І ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 29 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на Настоятелството на 16.04.2024 г. в 17:00 часа, в актовата зала на училището Прочети повече

Съветът на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство към І ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 29 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на Настоятелството на 18.05.2023 г. в 17:00 часа, в актовата зала на училището Прочети повече

Съветът на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство към І ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 29 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на Настоятелството на 27.10.2022 г. в 17:30 часа, в актовата зала на училището Прочети повече

Съветът на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство към І ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 29 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на Настоятелството на 19.10.2022 г. в 17:30 часа, в актовата зала на училището. Прочети повече