Проекти

Проект "Подкрепа за успех"

28.10.2019
Oт края на октомври в I ОУ "Хр. Ботев" стартираха дейности по проект "Подкрепа за успех".