Проекти

Проект "Подкрепа за успех"

06.07.2020
Ботевски възпитаници с изяви в областта на живописта
30.06.2020
Клуб „Ботев“ търси талант“, сформиран по проект „Подкрепа за успех“, приключи заниманията си по интереси. Ръководител на клубната дейност е Ив. Захариева, ст. учител по музика.
30.06.2020
На 03.06.2020 г. в I ОУ „Христо Ботев“ стартира проектът „Подкрепа за успех“ (проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.) за учениците от I а клас.
30.06.2020
Мисията на скаутството е да допринася за образоването и духовното израстване на младите хора и чрез хуманна ценностна система, основана на Обещанието и Закона на скаута, да помогне за изграждането на един по‐добър свят.
30.06.2020
По проект “Подкрепа за успех“ учениците от II а и II б клас на I ОУ„Христо Ботев“ гр. Търговище с голямо желание развиваха своите плувни умения.
25.06.2020
Отразени представителни изяви на децата от групите по проект "Подкрепа за успех"
25.06.2020
Група „Спортсмени“ е създадена в рамките на проект „Подкрепа за успех“.
18.06.2020
Група „Креативно мислене при разработка на сайт“ е създадена в рамките на проект „Подкрепа за успех“.
28.10.2019
Oт края на октомври в I ОУ "Хр. Ботев" стартираха дейности по проект "Подкрепа за успех".