Проекти

Проект "Образование за утрешния ден"

30.06.2020
На 30.06.2020 г. приключи дейността на клуб „Дигитална работилница“ по проект „Образование за утрешния ден“ при Първо основно училище „Христо Ботев“.
17.06.2020
проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“