Проекти

Проект "Образование за утрешния ден"

17.10.2023
През учебната 2023/2024 година I ОУ „Христо Ботев“ продължава реализирането на проект “Образование за утрешния ден”
31.10.2022
През учебната 2022/2023 година I ОУ „Христо Ботев“ продължава реализирането на  проект “Образование за утрешния ден”
01.11.2021
През учебната 2021/2022 година I ОУ „Христо Ботев” продължи да работи по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.
30.06.2020
На 30.06.2020 г. приключи дейността на клуб „Дигитална работилница“ по проект „Образование за утрешния ден“ при Първо основно училище „Христо Ботев“.
17.06.2020
проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“