Учебни планове
Училищен учебен план 2023-2024 г. /1 - 2 клас/
Сваляне на документа


Училищен учебен план 2023-2024 г. /3 - 4 клас/
Сваляне на документа


Училищен учебен план 2023-2024 г. /5 клас/
Сваляне на документа


Училищен учебен план 2023-2024 г. /6 клас/
Сваляне на документа


Училищен учебен план 2023-2024 г. /7 клас/
Сваляне на документа