Учебни планове
Индивидуален учебен план при ИФО 2022-2023 г.
Сваляне на документа


Училищен учебен план 2022-2023 г. /5 - 7 клас/
Сваляне на документа


Училищен учебен план 2022-2023 г. /1 - 4 клас/
Сваляне на документа


Училищен учебен план 2021 - 2022г.
Сваляне на документа


Училищен учебен план 2020-2021 г.
Сваляне на документа