Свободни места

Свободни места в паралелките на Първо ОУ „Христо Ботев“ към 15.03.2024 г.

1 клас - няма свободни места 

 • 1 а клас | 24 ученици
 • 1 б клас | 25 ученици
 • 1 в клас | 24 ученици
 • 1 г клас | 24 ученици
 • 1 д клас | 24 ученици

2 клас  - няма свободни места 

 • 2 а клас | 25 ученици
 • 2 б клас | 24 ученици
 • 2 в клас | 25 ученици
 • 2 г клас | 25 ученици

3 клас - няма свободни места 

 • 3 а клас | 26 ученици
 • 3 б клас | 25 ученици
 • 3 в клас | 25 ученици
 • 3 г клас | 26 ученици

4 клас  - няма свободни места 

 • 4 а клас | 24 ученици
 • 4 б клас | 24 ученици
 • 4 в клас | 24 ученици
 • 4 г клас | 24 ученици

5 клас- 10 свободни места 

 • 5 а клас | 23 ученици
 • 5 б клас | 25 ученици
 • 5 в клас | 24 ученици
 • 5 г клас | 24 ученици
 • 5 д клас | 22 ученици

6 клас - 4 свободни места 

 • 6 а клас | 25 ученици
 • 6 б клас | 27 ученици
 • 6 в клас | 26 ученици

7 клас - 8 свободни места 

 • 7 а клас | 24 ученици
 • 7 б клас | 24 ученици
 • 7 в клас | 22 ученици
 • 7 г клас  | 26 ученици