Свободни места

Свободни места в паралелките на Първо ОУ „Христо Ботев“ към 09.10.2020г.

  • 1 клас | 3 свободни места
  • 2 клас | 3 свободни места
  • 3 клас | 14 свободни места
  • 4 клас | няма свободни места
  • 5 клас | 17 свободни места
  • 6 клас І 15 свободни места
  • 7 клас І 12 свободни места