Свободни места

Свободни места в паралелките на Първо ОУ „Христо Ботев“ към 11.10.2021г.

  • 1 клас | няма
  • 2 клас | 4  свободни места
  • 3 клас | няма
  • 4 клас | 15 свободни места
  • 5 клас | 7 свободни места
  • 6 клас І 23 свободни места
  • 7 клас І 18 свободни места