Свободни места

Свободни места в паралелките на Първо ОУ „Христо Ботев“ към 19.02.2021г.

  • 1 клас | 4 свободни места
  • 2 клас | 3 свободни места
  • 3 клас | 14 свободни места
  • 4 клас | няма свободни места
  • 5 клас | 19 свободни места
  • 6 клас І 14 свободни места
  • 7 клас І 13 свободни места