Свободни места

Свободни места в паралелките на Първо ОУ „Христо Ботев“ към 11.10.2019г.

  • 2 клас | 8 свободни места
  • 4 клас | 9 свободни места
  • 5 клас | 12 свободни места
  • 6 клас | 7 свободни места
  • 7 клас | 13 свободни места