Свободни места

Свободни места в паралелките на Първо ОУ „Христо Ботев“ към 12.11.2021 г.

1 клас                                             

 • 1 а клас | 0 свободни места
 • 1 б клас | 0 свободни места
 • 1 в клас | 0 свободни места
 • 1 г клас | 0 свободни места

2 клас                                            

 • 2 а клас | 2 свободни места
 • 2 б клас | 2 свободни места
 • 2 в клас | 0 свободни места
 • 2 г клас | 0 свободни места

3 клас                                            

 • 3 а клас | 0 свободни места
 • 3 б клас | 0 свободни места
 • 3 в клас | 0 свободни места
 • 3 г клас | 0 свободни места
 • 3 д клас | 0 свободни места

4 клас                                           

 • 4 а клас | 7 свободни места
 • 4 б клас | 0 свободни места
 • 4 в клас | 3 свободни места
 • 4 г клас | 5 свободни места

5 клас                                           

 • 5 а клас | 1 свободни места
 • 5 б клас | 1 свободни места
 • 5 в клас | 4 свoбoдни места
 • 5 г клас  | 1 свободни места

6 клас                                            

 • 6 а клас | 3 свободни места
 • 6 б клас | 8 свободни места
 • 6 в клас | 7 свободни места
 • 6 г клас | 5 свободни места

7 клас                                           

 • 7 а клас | 3 свободни места
 • 7 б клас | 2 свободни места
 • 7 в клас | 7 свободни места
 • 7 г клас  | 6 свободни места