Контакти

Контакти

Контакти

Внимание!

Първо основно училище "Христо Ботев"

Адрес:
гр. Търговище ул. "Иван Вазов" №2

Телефон:
0601/6-25-29, 6-21-76, 6-23-70, 6-25-21, 0893349255

E-mail:
hbotev@1ou-tg.com, info-2500101@edu.mon.bg