Сигнали за корупция и нередности

Сигнали за корупция и нередности

Сигнали за корупция и нередности

Чрез тази форма можете да подавате сигнали за слабости, пропуски и несъответствия, довели до корупционни практики или злоупотреби, както и други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица в I ОУ "Христо Ботев", с които се засягат права или законни интереси на други лица.

Внимание!