Кариерно ориентиране

Кариерно ориентиране

Кариерно ориентиране в I ОУ „Христо Ботев”

         В I ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище се реализират уроци по кариерно ориентиране от кариерните консултанти на Център за подкрепа на личностното развитие – Обединен детски комплекс гр. Търговище.

        При кариерното консултиране учениците придобиват разширени познания за различни професии и техните характеристики, изграждат представа за собствените силни страни, интереси и предпочитания.

        Създава се кариерен план за лично и професионално бъдеще, като се формират ценности, лични приоритети и визия за развитие с краткосрочни и дългосрочни цели. Всички форми и подбираните теми, методики и ресурси на работа на кариерните консултанти са съобразени и са в съответствие с Програмата за кариерно ориентиране на учениците в училищното образование, разработени от експерти на МОН.

        Извършват се дейности по кариерно ориентиране в изпълнение на проект „Подкрепа за успех” на МОН по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г., Дейност 6. Те се провеждат на два етапа:

  1. Групови дейности за запознаване с професии, изискващи първа, втора и трета степен на професионална квалификация от Списък на професиите за професионално образование и обучение /СППОО/ – използват се презентации, лекции, филми и др.
  2. Индивидуална работа – определяне на интереси, способности и нагласи; подкрепа за вземане на решение посредством картинен тест за ранно кариерно ориентиране на ученици от V и VI клас и ситуационен въпросник за кариерно ориентиране на ученици от VII клас.

        Учениците от VII клас се включват в информационна кампания „Дни на средното образование“, представена от кариерните консултанти към ЦПЛР – ОДК гр. Търговище. Целта на кампанията е да се представи план-приемът в профилираните и професионалните гимназии, средните и обединените училища в община Търговище.

 

 


11.05.2023
На 11. май 2023 г. ΠТГ „Цap Cимeoн Beлиĸи“ гp. Tъpгoвищe oтбeлязa двадесет и осмия тpaдициoнeн пpaзниĸ нa yчилищeтo.