Прием
ЗАПОВЕД за утвърждаване на план прием в 1 и 5 клас 2023/2024
Сваляне на документа


График на сроковете за дейностите по приема на ученици в първи клас
Сваляне на документа


Списък на учениците от 1А, 1Б, 1В, 1Г клас за учебната 2022/2023 година
Сваляне на документа


Списък на записаните в първи клас в Първо основно училище „Христо Ботев“ град Търговище за учебната 2022/2023 година
Сваляне на документа


Списък на приетите ученици в I клас през учебната 2022/2023 година
Сваляне на документа


ЗАПОВЕД за утвърждаване на план прием в 1 и 5 клас 2022/2023
Сваляне на документа


Прилежащ район на I ОУ "Христо Ботев" - гр. Търговище
Прилежащ район на I ОУ


Приложение 1 - Заявление за участие в класиране за прием в първи клас
Сваляне на документа


Приложение 2- Заявление за записване в първи клас
Сваляне на документа


ЗАПОВЕД за утвърждаване на план прием в 1 и 5 клас 2021/2022
Сваляне на документа


Списък на приетите ученици в I клас през учебната 2021/2022 година
Сваляне на документа


Списък 1А, 1Б, 1В, 1Г клас за учебната 2021/2022 година
Сваляне на документа


Списък на приетите ученици в I клас през учебната 2020/ 2021 година
Сваляне на документа


Списък на приетите на ВТОРО класиране ученици в I клас през учебната 2020/ 2021 година
Сваляне на документа


Списък 1 А, 1Б, 1В, 1Г клас за учебната 2020/2021 година
Сваляне на документа


ЗАПОВЕД за утвърждаване на план прием в 1 и 5 клас 2020/2021
Сваляне на документа


Списък 1 А клас
Сваляне на документа


График на сроковете за дейностите по приема на ученици в първи клас
Сваляне на документа


Списък 1 Б клас
Сваляне на документа


Списък 1 В клас
Сваляне на документа


Списък 1 Г клас
Сваляне на документа


Списък 1 Д клас
Сваляне на документа


Списък на приетите ученици в I клас през учебната 2019/ 2020 година
Сваляне на документа


Приложение 3 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС
Сваляне на документа


1. ЗАПОВЕД за утвърждаване на план прием в 1 и 5 клас 2019/2020
Сваляне на документа


2. СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ТЪРГОВИЩЕ
Сваляне на документа


3. Приложение 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
Сваляне на документа


4. Приложение 2 - СРОКОВЕ за кандидатстване, класиране и записване за прием в първи клас
Сваляне на документа