Графици
ГРАФИК за провеждане на ВТОРИ час на класа-консултации с родители и ученици за II срок на учебната 2023/2024 г.
Сваляне на документа


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ ПИСМЕНИ РАБОТИ за II учебен срок на учебната 2023/2024 г.
Сваляне на документа


СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА
Сваляне на документа


График за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023/2024 година
Сваляне на документа


ГРАФИК за провеждане на консултации I-VII клас - II срок учебна 2023/2024 г.
Сваляне на документа