Графици
ГРАФИК за провеждане на консултации I-VII клас - I срок учебна 2022/2023 г.
Сваляне на документа


ГРАФИК за провеждане на ВТОРИ час на класа-консултации с родители и ученици за I срок на учебната 2022/2023 г.
Сваляне на документа


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ ПИСМЕНИ РАБОТИ за І учебен срок на учебната 2022/2023 г.
Сваляне на документа