Графици
ГРАФИК За провеждане на консултации V-VII клас и I-IV клас II срок учебна 2019/2020 г.
Сваляне на документа


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ ПИСМЕНИ РАБОТИ за І учебен срок на учебната 2020/2021 г.
Сваляне на документа


ГРАФИК за провеждане на ФУЧ и кръжок V-VII клас и I-IV клас II срок 2019/2020 учебна година
Сваляне на документа


ГРАФИК за провеждане на ВТОРИ час на класа-консултации с родители и ученици
Сваляне на документа


ГРАФИК за провеждане на Спортни дейности I срок 2019/2020 учебна година
Сваляне на документа