Графици
ГРАФИК за провеждане на консултации I-IV клас - II срок учебна 2021/2022 г.
Сваляне на документа


ГРАФИК за провеждане на консултации V-VII клас- II срок учебна 2021/2022 г.
Сваляне на документа


ГРАФИК за провеждане на ВТОРИ час на класа-консултации с родители и ученици за II срок на учебната 2021/2022 г.
Сваляне на документа


ГРАФИК За провеждане на консултации V-VII клас и I-IV клас I срок учебна 2021/2022 г.
Сваляне на документа


ГРАФИК за провеждане на ВТОРИ час на класа-консултации с родители и ученици за I срок на учебната 2021/2022 г.
Сваляне на документа


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ ПИСМЕНИ РАБОТИ за І учебен срок на учебната 2021/2022 г.
Сваляне на документа