Администрация

Администрация

Администрация

Даниела Янакиева

Даниела Янакиева

Завеждащ, административна служба

Ивелина Якова

Ивелина Якова

Специалист с контролни функции, въвеждане на данни

Йорданка Дончева

Йорданка Дончева

Главен счетоводител

Пламена Пенчева - Дъбева

Пламена Пенчева - Дъбева

Технически сътрудник

Ренета Ангелова

Ренета Ангелова

Домакин