НВО
29.06.2022
 И през учебната 2021/2022 година ученици от учебното заведение продължиха традицията да се представят чудесно на НВО по БЕЛ - 7. клас. 
30.06.2021
Към края си е една изключително трудна, но и много успешна учебна година за възпитаниците на I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище.