НВО
30.06.2021
Към края си е една изключително трудна, но и много успешна учебна година за възпитаниците на I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище.