Пед. Специалисти

Пед. Специалисти

Пед. Специалисти

Адриана Кирилова

Адриана Кирилова

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас

Бонка Цекова

Бонка Цекова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Валентина Георгиева

Валентина Георгиева

Педагогически съветник

Ванушка Жекова

Ванушка Жекова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Ваня Иванова

Ваня Иванова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Ваня Кънчева-Ганчева

Ваня Кънчева-Ганчева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Ваня Таскова

Ваня Таскова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Веселка Маринова

Веселка Маринова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Галина Абаджимаринова

Галина Абаджимаринова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Галина Маринова

Галина Маринова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас

Галина Маркова

Галина Маркова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Галина Недева

Галина Недева

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Галина Станчева-Димитрова

Галина Станчева-Димитрова

Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Грета Георгиева

Грета Георгиева

Учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас

Дарина Стоянова

Дарина Стоянова

Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Емилия Димитрова

Емилия Димитрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Живко Жечев

Живко Жечев

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Златка Андонова

Златка Андонова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Иван Иванов

Иван Иванов

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Ивана Симеонова

Ивана Симеонова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Ивелин Иванов

Ивелин Иванов

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Ивелина Велинова - Захариева

Ивелина Велинова - Захариева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Йорданка Жечева

Йорданка Жечева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Катерина Милева

Катерина Милева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Къймет Бекирова

Къймет Бекирова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Любка Иванова

Любка Иванова

Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Меглена Доманова

Меглена Доманова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Мехрибан Алиосманова

Мехрибан Алиосманова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Милка Василева

Милка Василева

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Наталия Атанасова

Наталия Атанасова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Невена Антонова

Невена Антонова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Нели Миланова

Нели Миланова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Нергюл Алиева

Нергюл Алиева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Павел Велиславов

Павел Велиславов

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас

Петя Владева

Петя Владева

Логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование

Петя Георгиева

Петя Георгиева

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Петя Иванова

Петя Иванова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Петя Николова

Петя Николова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Радостина Радева

Радостина Радева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Румяна Иванова

Румяна Иванова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Румяна Колева

Румяна Колева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Сабина Стойкова

Сабина Стойкова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Светла Любомирова

Светла Любомирова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Светлана Николова

Светлана Николова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Светлана Пантева

Светлана Пантева

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Севинч Мехмедова

Севинч Мехмедова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Сиана Иванова

Сиана Иванова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Сибел Мустафова

Сибел Мустафова

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Симона Стоичкова

Симона Стоичкова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Стела Груйкина

Стела Груйкина

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Стефка Тодорова

Стефка Тодорова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Стилиян Тенчев

Стилиян Тенчев

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Татяна Галченко

Татяна Галченко

Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

Теменуга Траянова

Теменуга Траянова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Теодора Христова

Теодора Христова

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас

Фани Александрова

Фани Александрова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас

Царина Куюмджиева

Царина Куюмджиева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Цветомира Драганова

Цветомира Драганова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Юлияна Димова

Юлияна Димова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)