Педагогически специалисти

Педагогически специалисти

Педагогически специалисти

Адриана Кирилова

Адриана Кирилова

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас

Бонка Цекова

Бонка Цекова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Ванушка Жекова

Ванушка Жекова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Ваня Петрова

Ваня Петрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Ваня Таскова

Ваня Таскова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Велислава Господинова

Велислава Господинова

Психолог

Веселка Маринова

Веселка Маринова

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Галина Маринова

Галина Маринова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас

Галина Маркова

Галина Маркова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Галина Недева

Галина Недева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Галина Станчева

Галина Станчева

Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Галя Василева

Галя Василева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Георги Георгиев

Георги Георгиев

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Грета Георгиева

Грета Георгиева

Учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас

Дарина Стоянова

Дарина Стоянова

Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Димана Найденова

Димана Найденова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Елена Огнянова

Елена Огнянова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Елена Събева

Елена Събева

Педагогически съветник

Емилия Димитрова

Емилия Димитрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Живко Жеков

Живко Жеков

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Живко Жечев

Живко Жечев

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Златка Андонова

Златка Андонова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Иван Иванов

Иван Иванов

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Ивана Симеонова

Ивана Симеонова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Ивелина Георгиева

Ивелина Георгиева

Логопед

Ивелина Захариева

Ивелина Захариева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Ивелина Якова

Ивелина Якова

Ръководител направление ИКТ

Йорданка Жечева

Йорданка Жечева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Катерина Милева

Катерина Милева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Къймет Бекирова

Къймет Бекирова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Магдалена Стоянова

Магдалена Стоянова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Мария Радева

Мария Радева

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Меглена Доманова

Меглена Доманова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Мехрибан Алиосманова

Мехрибан Алиосманова

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Милка Василева

Милка Василева

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Наталия Атанасова

Наталия Атанасова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Невена Антонова

Невена Антонова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Нели Миланова

Нели Миланова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Нергюл Алиева

Нергюл Алиева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Павел Велиславов

Павел Велиславов

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас

Петя Владева

Петя Владева

Логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование

Петя Георгиева

Петя Георгиева

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Петя Иванова

Петя Иванова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Петя Михайлова

Петя Михайлова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Петя Николова

Петя Николова

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Радостина Радева

Радостина Радева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Румяна Колева

Румяна Колева

Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Сабина Стойкова

Сабина Стойкова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Светла Любомирова

Светла Любомирова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Светлана Николова

Светлана Николова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Светлана Пантева

Светлана Пантева

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Севинч Мехмедова

Севинч Мехмедова

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Сиана Иванова

Сиана Иванова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Сибел Мустафа

Сибел Мустафа

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Симона Стоичкова

Симона Стоичкова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Стела Атанасова

Стела Атанасова

Учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас

Стела Груйкина

Стела Груйкина

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Стилиян Тенчев

Стилиян Тенчев

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Теменуга Траянова

Теменуга Траянова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Теменужка Илиева

Теменужка Илиева

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Теодора Христова

Теодора Христова

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас

Фани Александрова

Фани Александрова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Хюлия Хрюстем

Хюлия Хрюстем

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

Царина Куюмджиева

Царина Куюмджиева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Цветомира Драганова

Цветомира Драганова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Юлияна Димова

Юлияна Димова

Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас