Пед. Специалисти

Пед. Специалисти

Пед. Специалисти

Адриана Кирилова

Адриана Кирилова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Бонка Цекова

Бонка Цекова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Валентина Георгиева

Валентина Георгиева

Педагогически съветник

Валентина Стойкова

Валентина Стойкова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Ванушка Жекова

Ванушка Жекова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Ваня Кънчева-Ганчева

Ваня Кънчева-Ганчева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Ваня Петрова

Ваня Петрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Ваня Таскова

Ваня Таскова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Веселка Маринова

Веселка Маринова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Галина Абаджимаринова

Галина Абаджимаринова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Галина Георгиева

Галина Георгиева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Галина Маркова

Галина Маркова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Галина Станчева-Димитрова

Галина Станчева-Димитрова

Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Даниелка Георгиева

Даниелка Георгиева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Дарина Стоянова

Дарина Стоянова

Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Деница Йорданова

Деница Йорданова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Емилия Димитрова

Емилия Димитрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Живко Жечев

Живко Жечев

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Златка Андонова

Златка Андонова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Ивалина Пенчева

Ивалина Пенчева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Иван Иванов

Иван Иванов

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Ивелина Велинова - Захариева

Ивелина Велинова - Захариева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Ивелина Георгиева

Ивелина Георгиева

Логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование

Йорданка Жечева

Йорданка Жечева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Капка Христова

Капка Христова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Катерина Милева

Катерина Милева

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Къймет Бекирова

Къймет Бекирова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Любка Иванова

Любка Иванова

Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Маруся Якова

Маруся Якова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Меглена Доманова

Меглена Доманова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Мехрибан Алиосманова

Мехрибан Алиосманова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Наталия Атанасова

Наталия Атанасова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Нели Миланова

Нели Миланова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Нергюл Алиева

Нергюл Алиева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Павел Велиславов

Павел Велиславов

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Петър Димитров

Петър Димитров

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Петя Иванова

Петя Иванова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Петя Николова

Петя Николова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Радостина Радева

Радостина Радева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Румяна Иванова

Румяна Иванова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Румяна Колева

Румяна Колева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Сабина Стойкова

Сабина Стойкова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Светла Любомирова

Светла Любомирова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Светлана Николова

Светлана Николова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Севинч Мехмедова

Севинч Мехмедова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Сибел Мустафова

Сибел Мустафова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Стела Груйкина

Стела Груйкина

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Стефка Тодорова

Стефка Тодорова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Стилиян Тенчев

Стилиян Тенчев

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Татяна Галченко

Татяна Галченко

Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

Теменуга Траянова

Теменуга Траянова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Теодора Христова

Теодора Христова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Царина Куюмджиева

Царина Куюмджиева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Цветомира Драганова

Цветомира Драганова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Юлияна Димова

Юлияна Димова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)