Съобщения

Съобщения

12.03.2020
Във връзка със сложната епидемиологична обстановка, призоваваме учениците и родителите:
09.03.2020
На 08.03.2020 г. се проведе извънредно заседание на Областния медицински съвет в Търговище, с цел координиране, организиране на действията на компетентните държавни органи, във връзка с обявената от СЗО спешност за общественото здраве от международно
30.01.2020
Предписание на РЗИ гр. Търговище за грипна ваканция
17.07.2019
Във връзка с отчитане на проекта – Основен ремонт на Първо ОУ“Христо Ботев“ по ОП„Региони в растеж“ от Управляващия орган са изпратени анкетни карти за попълване от родителите на учениците.
07.06.2019
Приключи приемът на ученици в първи клас.
07.06.2019
На 17.06.2019 г., ще бъде обявено разпределението
07.06.2019
Уважаеми родители, Нашият партньор фирма ТРЕА е в
31.05.2019
На 30 май 2019 г., в учителската стая на I ОУ „Христо Ботев“ град Търговище, в присъствието на Ръководството на учебното заведение, учители и представители на Обществения съвет, се проведе процедура по теглене на жребий за избор на имената на децата, подлежащи за обучение в I клас през учебната 2019/2020 година, попадащи в IV група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището, към деня на подаването на заявление за участие в класирането за прием в I клас.
1 2