Съобщения

Съобщения

22.05.2020
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ Кмет на община Търговище
28.04.2020
МОН създава организация за предоставяне на продуктите по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на учениците от първи до четвърти клас.
12.03.2020
Във връзка със сложната епидемиологична обстановка, призоваваме учениците и родителите:
09.03.2020
На 08.03.2020 г. се проведе извънредно заседание на Областния медицински съвет в Търговище, с цел координиране, организиране на действията на компетентните държавни органи, във връзка с обявената от СЗО спешност за общественото здраве от международно
30.01.2020
Предписание на РЗИ гр. Търговище за грипна ваканция
17.07.2019
Във връзка с отчитане на проекта – Основен ремонт на Първо ОУ“Христо Ботев“ по ОП„Региони в растеж“ от Управляващия орган са изпратени анкетни карти за попълване от родителите на учениците.
07.06.2019
Приключи приемът на ученици в първи клас.
07.06.2019
На 17.06.2019 г., ще бъде обявено разпределението
1 2